Nathaniel Hawthorne: "Geluk is als een vlinder; wanneer je hem tracht te grijpen blijft hij ...."

Lees meer